Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Koválovice - Osíčany

2. Důvod a způsob založení

Obec Koválovice - Osíčany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Obec Koválovice-Osíčany
   Koválovice 67
   798 29, Tištín

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obec Koválovice-Osíčany
   Koválovice 67
   798 29, Tištín

  • 4.3 Úřední hodiny

   Pondělí                    9:00 - 17:00
   Středa                      9:00 - 17:00

  • 4.4 Telefonní čísla

   pevná linka: 582 388 434
   mobilní telefon: 724 180 324

  • 4.5 Adresa internetové stránky

   www.kovaloviceosicany.cz

  • 4.6 Adresa podatelny

   Obec Koválovice-Osíčany
   Koválovice 67
   798 29, Tištín

   Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   Elektronická podatelna

   Další elektronické adresy:

   ou@kovaloviceosicany.cz
   polasek@kovaloviceosicany.cz starosta obce Josef Polášek
   knihovna@kovaloviceosicany.cz místní knihovna

  • 4.8 Datová schránka

   j5cazh3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1503681359/0800

6. IČ

00600024

7. DIČ

CZ00600024, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: