Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Obec Koválovice-Osíčany - Obecně závazná vyhláška č. 1_2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů.pdf                                                                                                účinnost 1.1.2019

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1/2014

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1/2016

 

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

kovaloviceosicany_footer.png